Algemene leden vergadering

De ALV is dit jaar later dan gebruikelijk op 12 november om 19:30 in Concordia Café. De (voorlopige) agenda is Opening en vaststellen agenda Bestuursverkiezing Verslag algemene ledenvergadering Verslag kascommissie Benoeming kascommissie Financieel verslag Begroting seizoen 2013/2014 De toekomst van BC Vlist. Rondvraag