Contributie

  • Recreanten €100,00
  • Competitiebijdrage €15,00

Voor een eventuele proefperiode van drie maanden is de volgende contributie vastgesteld:

  • Voor recreanten €57,00

Het verenigingsjaar loopt van juli  t/m  juni

Deze bedragen zijn geldig per 1 juli 2017

Bankrelatie:

Rabo-Bank rekeningnummer: NL80 RABO 0118 5381 44  t.n.v. B.C.Vlist.

Opzeggingen:

Opzeggingen dienen 6 weken voor het einde van het speelseizoen, dus voor 15 mei schriftelijk  of per mail naar bestuur@bcvlist.nl bij het bestuur te worden gemeld.

Reacties zijn gesloten.